Đánh giá về tội cá độ bóng đá trái phép

Thảo luận trong 'Nhà phát hành VTC Game' bắt đầu bởi Taiphan000, 13/3/19.

 1. Taiphan000

  Taiphan000 Member

  Tội cá độ bóng đá hay đánh bạc trái phép, người tham dự đánh bạc sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. Nếu số tiền chơi cá độ bóng đá chưa tới mức xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính theo pháp luật. cá độ bóng đá bị phạt như thế nào?

  [​IMG]

  Tội danh cá độ bóng đá (đánh bạc) được hướng dẫn cụ thể tại điều 248 như sau:
  Điều 1. Về 1 vài quy định hành vi cá độ bóng đá tại Điều 248 của Bộ luật hình sự

  1. &Ldquo;Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được tiến hành dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện ko đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

  2. Khi xác định nghĩa vụ hình sự đối với người đánh bạc ko được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của số đông những lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

  • a) trường hợp tổng số tiền, trị giá hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy vấn cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và ko thuộc một trong các trường hợp khác để truy vấn cứu phận sự hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc ko phải chịu bổn phận hình sự về tội đánh bạc;

  • b) trường hợp tổng số tiền, trị giá hiện vật sử dụng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy tìm cứu nghĩa vụ hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy hỏi cứu phận sự hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;

  • c) tình huống đánh bạc trong khoảng hai lần trở lên mà tổng số tiền, trị giá hiện vật sử dụng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy nã cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy tìm cứu nghĩa vụ hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng “phạm tội phổ thông lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;

  • d) trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, trị giá hiện vật sử dụng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy cứu bổn phận hình sự về tội đánh bạc với tình tiết định khung “có thuộc tính chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản hai Điều 248 của Bộ luật hình sự.
  3. &Ldquo;Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm:

  • a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

  • b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được sử dụng đánh bạc;

  • c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở các nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.
  4. Lúc xác định tiền, trị giá hiện vật dùng đánh bạc cần phân biệt:

  • a) tình trạng phổ quát người cộng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, trị giá hiện vật của những người cộng đánh bạc được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này;

  • b) trường hợp đánh bạc dưới hình thức chơi bóng đá, cá độ bóng đá trên mạng, cá độ đua ngựa… thì một lần chơi bóng đá, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ đua ngựa… (để tính là một lần đánh bạc) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham dự cá độ trong một trận bóng đá, tham gia cá độ trong một kỳ đua ngựa… trong đó người chơi có thể chơi làm phổ biến đợt. Trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi một lần đánh bạc trong các tình trạng này là tổng số tiền, giá trị hiện vật sử dụng để chơi trong những đợt đấy.

  • thí dụ 1: Tại trận bóng đá Chelsea vs Bayern, ngày 15-7-2010, trong khoảng thời kì trong khoảng 9 giờ tới 11 giờ A đã cá độ bóng đá qua mạng ba đợt cụ thể là đợt một 500.000 đồng, đợt 2 1.000.000 đồng, đợt ba hai.000.000 đồng, trong tình trạng này chỉ coi A đã cá độ một lần trong trận bóng đá đấy với tổng số tiền là 3.500.000 đồng.

  • thí dụ 2: Ngày 20-7-2010, từ thời kì từ 10 giờ tới 16 giờ, B mua ba bóng đá trong một lô đề cụ thể là: tìm số 17 với số tiền là 500.000 đồng, tậu số 20 với số tiền là hai.100.000 đồng, tậu số 25 với số tiền 3.000.000 đồng; trong tình huống này, chỉ coi B đánh bạc một lần.

  • Trong các tình huống nêu tại ví dụ 1 và thí dụ 2 trên đây, giả dụ số tiền cá độ bóng đá, số tiền sắm bóng đá của mỗi đợt từ hai.000.000 đồng trở lên thì cũng ko được ứng dụng tình tiết cải thiện nặng “phạm tội rộng rãi lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.
  5. Việc xác định số tiền hoặc trị giá hiện vật của người chơi đề, cá độ và của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc dưới hình thức chơi bóng đá, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa… như sau:

  5.1. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ bóng đá

  a) tình huống người chơi bóng đá, cá độ có trúng bóng đá, thắng cược cá độ thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để sắm bóng đá, cá độ cùng với số tiền thực tiễn mà họ được nhận trong khoảng chủ đề, chủ cá độ.

  • Ví dụ: B sắm 5 bóng đá với tổng số tiền là 100.000 đồng, tỷ lệ được thua 1/70 lần, trong đấy có 4 bóng đá mua mỗi số 10.000 đồng, 1 bóng đá sắm với số tiền 60.000 đồng, hành vi của B bị phát hiện sau lúc có kết quả mở thưởng, kết quả bóng đá, kết quả đua ngựa… và B đã trúng bóng đá tìm với số tiền 60.000 đồng thì số tiền B dùng đánh bạc trong tình huống này là 100.000 đồng + (60.000 đồng × 70 lần) = 4.300.000 đồng.

  • b) tình trạng người chơi bóng đá, cá độ ko trúng bóng đá, không thắng cược cá độ hoặc bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng thì số tiền mà họ sử dụng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để tìm bóng đá, cá độ.

  • ví dụ 1: Trong tỉ dụ nêu tại tiết a điểm 5.1 khoản 5 Điều này, giả dụ B ko trúng số nào thì số tiền B dùng đánh bạc trong tình trạng này là 100.000 đồng.

  • thí dụ 2: Trong thí dụ nêu tại tiết a điểm 5.1 khoản 5 Điều này, giả dụ hành vi của B bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng thì số tiền B sử dụng đánh bạc trong tình huống này là 100.000 đồng (không phụ thuộc vào việc lúc có kết quả mở thưởng B có trúng bóng đá hay ko trúng bóng đá).
  5.2. Xác định số tiền hoặc trị giá hiện vật của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc

  • a) tình trạng có người chơi bóng đá, cá độ trúng bóng đá, thắng cược cá độ thì số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là đông đảo số tiền thực tiễn mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của các người chơi bóng đá, cá độ và số tiền mà chủ đề, chủ cá độ phải bỏ ra để trả cho người trúng (có thể là một hoặc phổ biến người).

  • Ví dụ: D là chủ đề của 5 người chơi bóng đá khác nhau, mỗi người chơi một bóng đá với số tiền là 50.000 đồng (tổng cùng là 250.000 đồng); tỷ lệ được thua là 1/70 lần và có 2 người đã trúng bóng đá thì số tiền D dùng để đánh bạc trong trường hợp này là 250.000 đồng + (50.000 đồng × 70 lần × 2 người) = 7.250.000 đồng.

  • b) tình trạng không có người chơi bóng đá, cá độ trúng bóng đá, thắng cược cá độ hoặc bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng, kết quả bóng đá, kết quả đua ngựa… thì số tiền chủ đề, chủ cá độ sử dụng đánh bạc là tổng số tiền mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của các người chơi bóng đá, cá độ.

  • tỉ dụ 1: Trong thí dụ nêu tại tiết a điểm 5.2 khoản 5 Điều này, giả dụ cả 5 người chơi ko trúng bóng đá thì số tiền mà chủ đề dùng đánh bạc là 50.000 đồng × 5 người = 250.000 đồng.

  • thí dụ 2: Trong tỉ dụ nêu tại tiết a điểm 5.2 khoản 5 Điều này, giả dụ hành vi của D bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng thì số tiền D sử dụng đánh bạc trong trường hợp này là 50.000 đồng × 5 người = 250.000 đồng (không phụ thuộc vào việc lúc có kết quả mở thưởng có hay không có người trúng bóng đá).”.
  giả dụ các bạn muốn chơi cá độ thì cá độ qua mạng vẫn là an toàn hơn không ít so với cá độ truyền thống.

  Còn việc chơi cá độ (hay đánh bạc) dưới bất kỳ hình thức nào tùy theo chừng độ cũng bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, chơi cá độ qua Internet là loại tù túng qua mạng mới tăng trưởng trong thời gian cách đây không lâu mà luật pháp VN chưa điều chỉnh kịp thời nên chưa xử lý được. Ko kể riêng gì VN mà ở Mỹ, cá độ qua mạng cũng phi pháp nhưng vì các người chơi cá độ trực tuyến tại nhà đều khó bị phát hiện do chính sách bảo mật quý khách từ nhà cái trên mạng rất khả quan. Bởi thế, nếu… không nhắc với ai là bạn chơi cá độ thì sẽ không ai biết là các bạn chơi.

  ưu tiên bậc nhất của nhà cái trên mạng là bảo mật an ninh của thông báo cá nhân khách hàng. Cam kết ko bật mí thông báo quý khách cho bên thứ ba nói cả lúc có quy định và lệnh của tòa án. Một bảo đảm khác cho bạn là là tài khoản ngân hàng của nhà cái trực tuyến là chẳng thể soi xét do được đặt ở chế độ bảo mật theo dõi cấp cao. Tất cả những thương lượng qua nhà băng đều được bảo đảm tính pháp lý nhờ công nghệ kinh doanh ngoại thương.
   

Share This Page